Förtjänsttecken till Christer Uddin

Sveriges Släktforskarförbund delar årligen ut förtjänsttecken till en föreningsmedlem som under längre tid gjort betydelsefulla insatser för sin förening. Förtjänsttecknet delas ut efter beslut av föreningen – dock högst en person årligen. Styrelsen för KFV Släktforskarförening beslutade enhällig att nominera vår tidigare ordförande Christer Uddin för sina insatser under sin tid i föreningen.

Sveriges Släktforskarförbund delade vår uppfattning och tilldelade honom förtjänsttecknet med motiveringen: Christers gärning i föreningen under dryga 40 år är enastående, liksom hans engagemang för att utbilda folk i släktforskningens ädla konst och arbetet med att dokumentera kulturhistoriska platser. Förtjänsttecknet samt tillhörande diplom kommer att överlämnas vid nästa ordinarie styrelsemöte dit även några funktionärer i föreningen kommer att inbjudas.

Site Footer