Lilla Mellösa socken

kfvkyrkamellosaLilla Mellösa socken

Namn: -1933 Lilla Mellösa
1933- Mellösa
Pastorat: 1933-1939 Mellösa och Flen
1940- eget

Förväxla ej med St Mellösa utanför Örebro

Flens kommun

Mellösa Hembygdsförening

 

Foto: Christer Forss