Regionmöte 20 september

Den 20 september samlades länets släktforskarföreningar till årligt regionmöte. Den här gången var det Eskilstuna som stod värd och platsen var Medborgarskolans lokaler. Medverkande var förutom KFV-släktforskarförening och Eskilstuna, släktforskarna i Strängnäs och Nyköping-Oxelösund. Vår förening representerades av Lennart Karman och
undertecknad.

Mötet syftar till att dela med sig av föreningarnas verksamheter och utbyta tips om kurser, kursledare och föredragshållare när det gäller intressanta ämnen. Föreningarnas kurser hålls ju i samarbete med studieförbund och har dessutom lokaler hos
dessa. Här framkom en del oro för framtiden med tanke på att studieförbundens verksamheter är i starkt dalande, något som vi också kan se hos ABF i Katrineholm. Blir det nedläggning av studieförbund så gäller det att hitta alternativa lokaliteter, vilket kan vara en grannlaga uppgift.

Ett annat ämne som diskuterades var svårigheten att hitta folk som är beredda att jobba i föreningarna och specifikt att hitta personer till föreningarnas styrelser i tider av stort intresse för släktforskning.

När det gäller föreningarnas medlemsantal så ser föreningarna i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping/Oxelösund, en något dalande tendens medan vår förening i Katrineholm, Flen och Vingåker tvärt om ser en rejäl ökning av medlemsantalet vilket vi naturligtvis tycker är mycket glädjande. Regionmötet avslutades med en intressant guidning i Eskilstunas kommunarkiv.

Kjell Lundström
Ordförande i KFV-släktforskarförening

Site Footer