GDPR-villkor

KFV Släktforskarförening följer gällande villkor hos GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR har tagits fram för att integrera sekretesslagar från olika håll i Europa och regler för hur företag/föreningar ska beskriva sin datahantering. Följande gäller:

 

 • Vi lämnar inte ut information till någon utanför föreningen om våra medlemmar.
 • Medlemsregistret hanteras enbart inom styrelsen och kassören är ansvarig för dess giltighet, uppdatering och integritet. Backup finns hos kassören.
 • Medlemmar som skriftligen önskar utgå ur föreningen eller som inte betalat medlemsavgiften i tid, raderas från medlemsregistret. Det är därför viktigt att vi får uppsägningen via brev eller e-post.
 • Vi registrerar inte personnummer utan enbart födelsedata, adresser (inkl. mejl), telefon, betalningsdatum av medlemsavgift. Dessutom hur utdelning av medlemstidningen ska ske, digitalt eller via post. Inga känsliga personliga data registreras.
 • Den information som finns i medlemsregistret är till för att medlemmarna ska få sin tidning, besöka släktforskarlokalen, kunna delta i kurser och föredrag som KFV-släktforskarförening ordnar för sina medlemmar.
 • Önskar du få ett utdrag om dina uppgifter kan du skicka ett brev eller e-post till ordföranden eller kassören.
 • Den information som vi lämnar ut till tredje part, som ex. Sveriges Släktforskarförbund, innehåller enbart antal medlemmar som föreningen har registrerat.
 • Våra e-postlistor innehåller enbart namn och e-postadress. Vid massutskick används ”Hemlig kopia” som standard för att dölja e-postadresserna.
 • Vid beställningar av böcker mm antecknas enbart medlemsnummer, namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress så att medlemmen kan få sina beställningar levererade.

Undantag:

 • Information kan lämnas ut till Polis/statlig/kommunal myndighet vid begäran. Dessutom om dödsbo önskar veta om den avlidne varit medlem och därmed ska tas bort ur registret.
 • Vid kurser hos ABF, är det ABF:s GDPR-avtal som gäller.

Styrelsen Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening

Site Footer