Värdegrund

Föreningen skall verka för att alla medlemmar, oavsett sexuell läggning, kulturell bakgrund eller politisk hemvist, skall möta sin historia, sitt sociala sammanhang och tidigare generationers levnadsförhållanden för att bättre förstå sin samtid.

Detta kan ske genom föreläsningar, studiebesök och kursverksamhet som tar hänsyn till vars och ens förutsättningar och behov. Verksamheten skall stimulera människors nyfikenhet att lära och förstå.

Arbetet skall också vila på en grund av gemenskap och respekt där varje medlems rätt att påverka och uttrycka sig tas till vara.

Site Footer