Södermanlands Släktforskarförening  bildades  år 1971 för att främja släktforskning genom utbildning, föredrag och  studiebesök.

1980 bildades i Katrineholm en släktforskarklubb med 34 st  släktforskare med Katrineholm, Flen och Vingåker som sitt område.

1987 blev klubben medlem i Sveriges Släktforskarförbund och  när Södermanlands Släktforskarförening avvecklades blev klubbarna fristående  föreningar och Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening bildades 1996.

Samarbete har vi idag med föreningarna i Eskilstuna, Strängnäs,  Nyköping-Oxelösund och även Östgöta genealogiska förening i Norrköping samt  Dis-Filbyter.

Numera sker den största delen av forskningen i hemmet framför datorerna. Kyrkböckerna numera finns i olika sökmotorer som Riksarkivet och Arkiv Digital som dock är i  abonnemangsform.

Många av föreningens erfarna släktforskare har lett  studiecirklar som anordnats av studieförbunden i regionen. Det har gett många  intresserade en bra start som släktforskare och gett föreningen många nya  medlemmar.

Föreläsningar och resor till för forskare intressanta platser  har förekommit under åren. Även våra landsarkiv i närheten har fått besök av  forskare från vår förening.

De senaste årens ordföranden har varit Olof Danielsson,  Christer Forss, Åke Spets, Bengt Hurtig, Christer Uddin, Kjell Lundström och vår nuvarande ordförande är Ove Wåhlberg.

 

Site Footer