kfvkyrkablackstaBlacksta socken
Pastorat
-1919 Blacksta och Vadsbro
1920-1961 Vadsbro och Blacksta
1962-1976 Årdala, Forssa, Vadsbro och Blacksta
1977- Bettna, Årdala, Forssa, Vadsbro och Blacksta
Stift
Strängnäs
Härad
Oppunda

Flens kommun

Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening

Foto: Christer Forss

Site Footer