Släktforskningens Dag

KFV Släktforskarförening bjöd på ”Släktforskningens dag” den 21 januari in till Öppet Hus i ABF:s lokaler på Videvägen i Katrineholm. Såväl några av oss styrelseledamöter som medlemmar i föreningen bidrog till att dagen blev väldigt lyckad. Ett 30-tal personer strömmade till mellan 10 – 14 och frågorna var många och berörde olika spörsmål.

Frågor om DNA stod naturligtvis på tapeten. Det var många som ville lära sig hur man kunde knyta band med okända familjemedlemmar och hur man hanterar de pusselbitar som står till buds när man testat sig och fått ett antal olika träffar. Detta är ett område som blivit väldigt aktuellt, inte minst sedan Peter Sjölund klarade upp dubbelmordet i Linköping via denna forskning. Programmet ”Genjägarna” som sändes under hösten 2022, och som många av besökarna hade sett, bidrog naturligtvis ytterligare till detta intresse. I övrigt kom också många frågor avseende släktforskning i sig – hur man börjar släktforska, vilka källor som finns att tillgå och vad man ska tänka på.

Gruppvis kunde också besökarna bekanta sig med det forskarrum  samt möjligheterna och kraven för medlemmar i föreningen att kunna utnyttja detta rum. De fick bekanta sig med många av de program som finns inlagda, vad de innehåller, hur man använder dem samt vad man kan finna för information.

Kaffe och bulle fanns naturligtvis på plats och många, men inte alla, tog en paus i informationsflödet. Vid 14-tiden kunde vi som informerat nöjda dra oss tillbaka. Vi kunde också konstatera att vi, glädjande nog, fått ett antal nya medlemmar som resultat av dagen. (av Inger Andersson)

Site Footer