Vi finns på Säfstaholms slott där det finns en dator. I datorn finns databaser för släktforskning och sökprogrammen Arkiv Digital samt Riksarkivet SVAR. Kontaktperson är Ove Wåhlberg, 070-731 59 89. Öppettider: 11-16.00 alla dagar utom måndagar,

Site Footer