Hem

Nu tar vi sommarlov

Sommaren står för dörren och vi ägnar oss åt att umgås med de levande istället för de döda. I August återkommer vi igen och det är normala öppettider i lokalen.

Årets släktforskardagar
Släktforskardagarna 2018 går av stapeln i Växjö den 1-2 sept med många utställare och många intressanta föreläsningar. Se https://sfd2018.se/ för vidare information. Det är inte så långt till Växjö så åk gärna dit och få nya tips och idéer.

Rea på Usb-minne
över födda-vigda-döda i våra församlingar i västra Södermanland rear vi nu. Se nedan vilka församlingar som finns med.
Pris för medlem 200:- och för icke medlem 300:-  Beställ via vår mejl adress info.kfvslakt@gmail.com

Nya regler om dataskydd

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. Förordningen ersätter för svensk del Personuppgiftslagen (PUL). Samtidigt träder en ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105), med bestämmelser som kompletterar EU-förordningen, i kraft.
De nya lagarna ställer nya krav på alla juridiska personer som hanterar personuppgifter. Med förordningens terminologi är då en sådan juridisk person, t.ex. en släktforskarförening, personuppgiftsansvarig.

Den största förändringen i förhållande till PUL är att individernas rättigheter stärks. Den enskilda har således rätt att:
Få tillgång till personuppgifter
Få felaktiga personuppgifter rättade
Få sina personuppgifter raderade

Vidare måste all registrering av personuppgifter som inte har rättslig grund bygga på den enskildas uttryckliga samtycke.
Det vi som förening behöver för vårt löpande arbete är:

 Namn  Postadress  Födelsedatum (ej personnummer)  E-postadress  Telefonnummer  Hur medlemstidningen ska delas ut (E-post/Brev)

 Vi måste därför göra några nödvändiga uppdateringar i våra medlemsvillkor:

 • Vi lämnar inte ut information till någon utanför föreningen om våra medlemmar.
 • Medlemsregistret hanteras enbart inom styrelsen och kassören är ansvarig för dess giltighet, uppdatering och integritet. Backup finns hos kassören.
 • Medlemmar som skriftligen önskar utgå ur föreningen eller som inte betalat medlemsavgiften i tid, raderas från medlemsregistret. Det är därför viktigt att vi får uppsägningen via brev eller e-post.
 • Den information som finns i medlemsregistret är till för att medlemmarna ska få sin tidning, besöka släktforskarlokalen, kunna delta i kurser och föredrag som KFV-släktforskarförening ordnar för sina medlemmar.
 • Önskar du få ett utdrag om dina uppgifter kan du skicka ett brev eller e-post till ordföranden eller kassören.
 • Den information som vi lämnar ut till tredje part, som ex. Sveriges Släktforskarförbund, innehåller enbart antal medlemmar som föreningen har registrerat.
 • Våra e-postlistor innehåller enbart namn och e-postadress.
 • Vid beställningar av böcker mm antecknas enbart medlemsnummer, namn, telefonnummer och eventuell e-postadress så att medlemmen kan få sina beställningar levererade.

  Undantag:
  Information kan lämnas ut till statlig/kommunal myndighet vid begäran, dessutom om dödsbo önskar veta om den avlidne varit medlem och därmed ska tas bort ur registret.

 • Mera detaljerad information och vägledning kan hämtas på Datainspektionens hemsida,  www.data-inspektionen.se

Styrelsen Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening

Kurs

Om du har tänkt dig en kurs i Disgen så kontakta v ordf Eivor Grafsund för att komma fram till en bra lösning, vi planerar en kurs till hösten (se under styrelsen)

Vill du bli medlem?

Kontakta vår förening på adress: info.kfvslakt@gmail.com eller läs på vår hemsida under fliken Om föreningen.

Födda – vigda – döda

Äntligen är det klart. Nu finns dessa register i en sökbar databas på ett usb-minne som vi har tagit fram. Det innehåller alla församlingar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Församlingarna Björkvik, Floda, Julita, Lerbo, Sköldinge, St Malm, Ö Vingåker, Bettna, Blacksta,  Dunker, Flen, Forssa, Helgesta, Hyltinge, L Malma, L Mellösa, Vadsbro, Årdala, V Vingåker, Österåker. Det omfattar åren från tidigaste volymer 1666 till 1894 och det är  402 284  poster, sökbara namn

Usb-minnet kostar för medlem i vår förening 200:- och för icke medlem 300:-

Du kan köpa det direkt från oss så här:
I Vingåker hos Anders Nilsson tel 070-609 2172.
I Katrineholm i vår släktforskarlokal i ABF-huset, Videvägen 9, vid våra medlemsträffar och jourhavande släktforskare samt hos Viola Marton, 073-960 04 39.
I Flen hos Christer Uddin tel 070-848 6625.

Du kan också sätta in pengarna på vårt bankgiro 5049-6694 och glöm inte skriva namn och adress så vi vet vart vi skall skicka usb-minnet. Skicka gärna ett mejl till oss info.kfvslakt@gmail.com att du har betalat och vilket datum.

Tider där vi säkert är i lokalen och kan sälja usb-minnet är vid våra medlemsmöten och vid jourhavande släktforskare.

KFV-Släktforskarförening har flyttat till ny lokal.
Var ligger lokalen?

Från och med 31 augusti 2016 hittar du föreningens datorer i ABF:s lokaler på Videvägen 9 i Katrineholm (bortom Jysk i samma hus som Samhall). Där finns parkeringsplats och bussen går förbi en gång i timmen. Lokalen är tillgänglig dagligen måndag till fredag. Till en början kommer det att finnas folk från föreningen på plats ganska ofta. Är vi inte där så finns ABF:s personal i lokalerna och de kan låsa upp dörren till släktforskarrummet. Men de kan inte hjälpa till på annat sätt eller med lösenordet, som varje medlem får hålla reda på själv. Under tiden som ABF:s personal finns i lokalerna har du möjlighet att vara där. Har du frågor om något så ring gärna någon i styrelsen. Har du frågor om ytterligare öppet tider går det bra att ringa till Marie-Louise Karlsson tel  076 645 06 20.

Öppettider
Måndag  9-13, 14-18
Tisdag  9-13
Torsdag  9-13, 14-18
Fredag  9-13
Reservation för ändring pga sjukdom eller annan oförutsedd händelse.

Vi har ett bra program att se fram emot och vi hoppas på stor anslutning till våra medlemsmöten.


 

kfv2lib