Lennart Palm Gravvalvsvarligt och dödskul – återigen

Seatons gravmonument

KFV Släktforskarförening och Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening bjöd gemensamt in till föreläsning om bl.a. adelns begravningskistor onsdagen den 11 oktober på Perrongen i Katrineholm. Lennart Palm, känd från Melodikrysset, kunde även denna gång med humor och anekdoter locka 40-talet åhörare till många skratt.

Han har kartlagt och fotograferat det mesta som finns av gravvalv i Sverige ibland som hobby och ibland på uppdrag. Han gav livfulla beskrivningar av sina, både krypande och gående, besök i gravvalven och visade bilder av olika renoverade adelskistor Vi fick möta några av de människor som låg i kistorna med både porträtt och historia. Här förekom såväl adel som landshövdingar. En var Arthur Seaton, grosshandlare från Göteborg vars familjegrav på Östra kyrkogården i Göteborg är nordens största.

En annan var Margareta Huitfeldt som genom en donation 1694 bl.a. gav namn åt Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg. Lars Gathenhielm ”Lasse i gatan” som med tillstånd från Karl XII bedrev kaparverksamhet i syfte att skada fienden. Lorentz Kristoffer Stobée landshövding och överkommendant som tillfångatogs av ryssarna 1710 och hamnade i Sibirien varifrån han lyckades rymma. Frågorna om kyrkor i vår bygd var många, likaså reaktionerna på att ibland såväl präster som fastighetsansvariga vägrade tillträde till valven – trots att gravar skall skötas.

Kvällen avslutades med önskemål från nöjda församlande om en tredje föreläsning på samma ämne.

Anne-Marie Lindblad

Site Footer