Att tolka gammal text med Tomas Larsson

Föredrag ”Att tolka gammal text” med Tomas Larsson, på ABF, Katrineholm.

Vi var ca 26 st som lyssnade på och övade tillsammans med Tomas Larsson från Strängnäsbygdens Släktforskarförening.

Ett väldigt nyttigt föredrag och roligt att få övningsexempel som inte var så lätt a att lösa.

Man måste ha ett öppet sinne när man läser och tolkar kyrkoböckerna och det står inte alltid vad du tror.

Forskar du i en ny socken är att rekommendera att försöka hitta information om bygden i bl a böcker. Då kan man lära sig mer om bygden och på så sätt lära känna platser runt omkring. Läs också annat än kyrkböcker som husförhörslängder, menade Tomas Larsson. Det finns så mycket mer att läsa som bouppteckningar, domböcker, kartor, brev, vykort. Prästerna skrev inte alltid läsligt och det kan vara svårt att tyda text. Man kan lära sig mycket genom att läsa andra böcker och på så sätt komma underfund med vad och hur prästerna skriver och menar. Många präster skrev också dialektalt.

Vi fick öva på att läsa en bouppteckning från 1924 och renskriva, vilket inte var helt lätt men det var roligt och lärorikt.

Gamla kartor som är ett bra komplement till sin släktforskning finns att hitta på Lantmäteriets hemsida och söka vidare där efter gamla kartor – Historiska kartor. Det ger mer en bild av hur många bodde och socknarna såg ut.

Många blev intresserade av att lära sig mer och vill gå kurs i ämnet. Vi planerar att hålla en kurs om möjligt.

Site Footer